DeNova Metal

I Denova Metal er der også fokus på recycling og genanvendelse af jern og metaller. Virksomheden har et tæt samarbejde med Nordsjællands Metalhandel. Ligeledes står virksomheden i spidsen for flere projekter.

I øjeblikket er det opfyldning af inderhavnen i Frederiksværk, som virksomheden bruger sin tid på. Projektet udsprang efter mange års problemer med oversvømmelse i forbindelse med diverse efterårsstorme. I samarbejde med Halsnæs Kommunes sluseprojekt, påbegyndte Denova Metal et kystsikringsarbejde i juni måned 2017. Projektet sikrer industrielle arealer og Frederiksværk by til kote 1,5 mod oversvømmelse. Det er endnu ikke besluttet, hvad det opfyldte areal skal bruges til, da dette afhænger af en lokalplan, som endnu ikke er udarbejdet. Vi forventer at projektet, med selve spunsning og opfyldning, vil strække sig over en toårig periode.

Vores mål med det nye område er at skabe et hyggeligt havnemiljø, hvor der både er plads til vandsport, hundeluftning og fiskeri, da vi er klar over, at mange borgere i Halsnæs Kommune har et nært forhold til området.

Kontakt Denova Metal direkte på mailadressen: jimmy@denova.dk

DeNova ApS

Havnevej 25
3300 Frederiksværk
CVR: 60857016

Direktion Jimmy Opfermann
Tlf.: +45 30 42 54 00
Email: jimmy@denova.dk

Kontakt

DeNova reception
Tlf.:  +45 47 77 26 12
Fax: +45 47 77 26 42