Om DeNova

DeNova Aps er et moderne affaldssorteringsfirma med speciale i sortering af affald i fraktioner der kan genanvendes. Vi sorterer således jern, aluminium og andre metaller fra, så de kan genanvendes i andre oparbejdningsanlæg. Vi sorterer også forskellige plastiktyper fra som senere genanvendes af plastikindustrien.

DeNova har til huse i det tidligere DFJ, de Forende Jernstøberiers haller hvor der har ligget sværindustri siden 1930’erne. Mange af de oliefyr og brændeovne der den dag i dag står rundt omkring i Danmark er støbt på stedet. DeNova overtog bygningerne efter DFJs og har siden arbejdet med at vedligeholde og istandsætte det gamle industrikompleks.

Meget af det affald der tidligere blev kørt til enten lossepladser eller anden deponi, eller til forbrænding indeholder materialer der i dag med den rette sortering og behandling kan genanvendes. På denne måde spares miljøet for flere belastninger.

Når metaller genanvendes undgår man at skulle hente ny råmalm i miner. Man undgår også den meget energikrævende oparbejdning af råmalmen, da de metaller der hentes i affald kan genanvendes direkte på for eksempel stålværker og i aluminiumsindustrien.

På samme måde sparer genanvendt plastik også miljøet for store belastninger. Når plastik afbrændes dannes der ved nogle plastiktyper giftige gasser og drivhusgasser. Ved de mindst skadelige plastiktyper dannes der kun CO2 og vanddamp. Men da langt det meste plastik er lavet af råolie, som er et fossilt brændstof, belaster denne afbrænding miljøet på nøjagtig samme måde som al anden afbrænding af fossilt brændstof.

I dag tilstræber DeNova stadig at finde nye muligheder for at genanvende og oparbejde hvad andre mener er affald.

Lidt om affald

Hver dag – året rundt – skaber hver dansker ca. 7 kg affald. Det svarer til en årlig produktion af affald på ca. 13 millioner tons. Det er en stor udfordring at sikre, at dette affald samles ind og at det behandles på den rigtige måde. Det er også en stor udfordring at genanvende så meget at affaldet som muligt, således at de ressourcer der er i affaldet ikke går tabt.

Hos DeNova ser vi det som en udfordring at se værdierne i hvad andre mener, er affald. Det moderne samfund kasserer mange potentielle ressourcer som kan genanvendes, for os er det en udfordring at kunne spare miljøet for en belastning – og samtidig kunne skabe en succesfuld virksomhed baseret på affald.

DeNova ApS

Havnevej 25
3300 Frederiksværk
CVR: 60857016

Direktion Jimmy Opfermann
Tlf.: +45 30 42 54 00
Email: jimmy@denova.dk

Kontakt

DeNova reception
Tlf.:  +45 47 77 26 12
Fax: +45 47 77 26 42