Om DeNova

De Nova Aps er et moderne affaldssorteringsfirma med speciale i sortering af affald i fraktioner der kan genanvendes. Vi sorterer således jern, aluminium og andre metaller fra, så de kan genanvendes i andre oparbejdningsanlæg. Vi sorterer også forskellige plastiktyper fra som senere genanvendes af plastikindustrien.

De Nova har til huse i det tidligere DFJ, de Forende Jernstøberiers haller hvor der har ligget sværindustri siden 1930’erne. Mange af de oliefyr og brændeovne der den dag i dag står rundt omkring i Danmark er støbt på stedet. De Nova overtog bygningerne efter DFJs og har siden arbejdet med at vedligeholde og istandsætte det gamle industrikompleks.

Meget af det affald der tidligere blev kørt til enten lossepladser eller anden deponi, eller til forbrænding indeholder materialer der i dag med den rette sortering og behandling kan genanvendes. På denne måde spares miljøet for flere belastninger.

Når metaller genanvendes undgår man at skulle hente ny råmalm i miner. Man undgår også den meget energikrævende oparbejdning af råmalmen, da de metaller der hentes i affald kan genanvendes direkte på for eksempel stålværker og i aluminiumsindustrien.

På samme måde sparer genanvendt plastik også miljøet for store belastninger. Når plastik afbrændes dannes der ved nogle plastiktyper giftige gasser og drivhusgasser. Ved de mindst skadelige plastiktyper dannes der kun CO2 og vanddamp. Men da langt det meste plastik er lavet af råolie, som er et fossilt brændstof, belaster denne afbrænding miljøet på nøjagtig samme måde som al anden afbrænding af fossilt brændstof.

I dag tilstræber De Nova stadig at finde nye muligheder for at genanvende og oparbejde hvad andre mener er affald.