Nyheder

8-10-2013 Affaldsbunkerne holdes under voldene.

 

7-10-2013 Akut Tlf Etableret: 

Ved Akutte situationer kan Firmaet kontaktes: 24 timer i døgnet:

Jimmy Opfermann

Mobil: 30425400

 

15-09-2013 Vandtågedyser er opsat, foran alle porte 

 

05-09-2013 Vandsprinklertårne er opsat på området.

 

15-03-2010 Etablering af betonvej på bagsiden 

 

6-6-2009 Nedtagning af udendørs anlæg. 

nedanlaeg2 nedanlaeg1

 

1-6-2009 Fejning med ny indkøbt fejemaskine.

fejning1

 

25-5-2009 Der bliver nu vandet, for at mindske støv.

Vand på de åbne arealer for at mindske støv dannelse.

Vandtank på 1000 liter.

vandtank1

Køres på truck.

Vandes efter behov.

 

2-2-2009 Pladeskrot flyttes til forsiden af bygningen. 

Da aflæsning af pladeskrot kan medføre pludselig “punkt”-støj, som kan genere omgivelserne har vi valgt at flytte dette til forsiden af bygningen.

 

15-1-2009 Vi nedsætter drifttiden på udendørs træ-neddeler.

Vi indskrænker produktionstiden på den udendørs træ-neddeler til kun at ligge indenfor normal arbejdstid.

 

1-12-2008 DeNova holder lukket i weekenden. 

For at nedringe bl.a. støjgener for vores omgivelser har DeNova valgt at lukke produktion i weekenderne.